História spoločnosti

 • 1997Prvé stretnutie s pokusmi

  Jeden zo zakladajúcich členov pracuje pre ÚKSÚP ako fyto-inšpektor a vykonáva registračné pokusy.
 • 1998Začínajúce podnikanie ako SHR

  Ďalší zo zakladajúcich členov začína podnikať ako SHR
 • 1999Prenájom prvých hektárov

  Po spoločnej dohode prenajímajú 62 ha vinohradu od PD „Valická dolina“.
 • 2000 - 2002Odkúpenie a likvidácia cca polovice vinohradu

 • 2002Výstavba vinohradu

  Výsadba vinohradu cca 2,5 ha horné terasy Muškát Otthonel, Pálava, Lipovina, Tramín červený
 • 2003Vznik OVD a výsadba sadov

  Založenie spoločného družstva Gemerprodukt Valice OVD a výsadba jablkového sadu (12,4 ha), hruškového sadu (5,2 ha) a broskyňového sadu (7,5 ha)
 • 2004Výsadba ďalších sadov

  Výsadba slivkového sadu 1,7 ha a výsadba menších plôch marhuli, čerešní a višni (spolu cca 1 ha)
 • 2005Vinohrad Chardonnay

  Výsadba a podsadba cca 5,6 ha vinohradu - Chardonnay
 • 2010Prestavba skladových priestorov

  Prestavba skladových priestorov na chladiarenský sklad ovocia 2 x 50 t (z časti financované z Programu rozvoja vidieka 2007-2013)
 • 2012Vinohrad Noria a Rimava

  Výsadba malej časti vinohradu cca 0,5 ha Noria a Rimava
 • 2013 - 2014Začiatok výroby ovocných štiav a vína

  Zriadenie spracovateľského miesta pre spracovanie ovocia na ovocné šťavy a hrozna na víno (z časti financované z Programu rozvoja vidieka 2007-2013)
 • 2015Výsadba nových vinohradov

  Výsadba vinohradu cca 4,7 ha Rizling Rýnsky, Cserszegi Fuszeres, stolove odrody, Dunaj , Merlot , Alibernet, Svatovavrinecké.